Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Xem để biết kết quả của tù thời bình và thời chiến ....

Nói đến trận Bình Long, chúng ta không thể không nói đến Đại Tá Nguyễn Công Vĩnh, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 9 thuộc Sư Đoàn 5 Bộ Binh. Ông đã cùng các chiến hữu tại Lộc Ninh chiến đấu anh dũng, đẩy lui nhiều đợt tấn công của đại binh Bắc Việt có chiến xa và đại pháo yểm trợ cho đến khi bị chúng bắt vào đầu tháng Tư 1972.
Ông được chúng trao trả vào tháng Ba 1973, cũng tại Bình Long. Trong 11 tháng trời giam cầm, ông đã bị chúng ngược đãi đến độ phải ngồi xe lăn khi chúng ta nhận ông về.
Trong hình trên, Đại Tá Vĩnh ngồi cùng Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Văn Thiệu và Đệ Nhất Phu Nhân trong buổi tiệc do Toà Đô Chánh khoản đãi các chiến sĩ xuất sắc tại Dinh Độc Lập ngày 18 tháng Sáu 1973, nhân dịp đại lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng Sáu.
Hình dưới, chụp tại nhà ga Hoà Hưng năm 1988. Đại Tá Vĩnh gặp lại phu nhân sau hơn 13 năm tù khổ sai. Người bên trái là bào đệ của ông, cũng một sĩ quan cấp tá.
Đại Tá Vĩnh hiện nay định cư tại Hoa Kỳ, còn khá minh mẫn.
Nguồn : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1499618343679096&id=100008928340197


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm