Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Hình ảnh dân Hà Nội chơi xỏ đám CA hehehe

1 vài hình ảnh vê cuộc biểu tình trong tháng7/2012 vừa qua : Khi bị đám côn đồ và CÁ đàn áp ; 1 số người đã tìm mọi cách chơi lại , bất chấp hậu quả xảy ra cho bản thân .