Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

(Youtube clip) CLB Nhà Báo Tự Do ra đời như thế nào theo lời kể của anh Điếu Cày

CLB Nhà Báo Tự Do ra đời như thế nào theo lời kể của anh Điếu Cày

(Ròm trích ,cắt ra từ youtube clip "CLB Nhà Báo Tự Do (Điếu Cày) và SBTN - Hội Luận )