Tuesday, September 09, 2014
HÀ NỘI (NV) - Ðó là dự định mà Bộ Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội Việt Nam trình bày tại hội thảo về dự án “Hỗ trợ năng lực phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam.”

Trong khi nhiều tổ chức quốc tế xác định trẻ em Việt Nam bị buộc làm việc như nô lệ thì Việt Nam chỉ xác nhận thực trạng rằng tại quốc gia nay có nhiều “lao động trẻ em.”


Một vài nguồn tin ước đoán có hàng chục ngàn trẻ em bị biến thành hàng hóa để mua bán ngay tại Việt Nam. (Hình: BBC)