Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Xem để biết vì sao csVN "Căm Thù "dân Nam VNCH .

Xem kinh nghiệm tuyên truyền của bọn Bắc cộng khi tụi nó Nam tiến đây nè .
Tụi tàu+ đã truyền cái "Căm Thù" cho tụi Bắc cộng để giết dân miền Nam . Thì ra bọn Bắc cộng trước 75 giết dân miền Nam là giết cho tàu+ .Ròm đem vài comment từ bên FB nói về " Căm thù và Phục thù" Của tàu+ và việt+

 Đó là tàu+ "Căm Thù " dân Việt và Bắc cộng "Phục Thù" cho tàu cộng bằng cách khủng bố ,tàn sát ,giết dân miền Nam .

 Trước 75 Tầu cộng mượn đao Việt Cộng giết đồng bào Miền Nam , gom về một chỗ để giờ cho Tầu cộng thanh toán đồng hóa dân Việt

 Trong cuộc chiến xâm lược miền Nam,bọn chúng phát động căm thù trong lòng dân tộc.Gây chia rẽ,thù hằn làm chính sách sát nhân.Bây giờ chiếm được miền Nam rồi,chúng ra mặt đạo đức "xóa bỏ quá khứ,hàn gắn vết thương chiến tranh,đoàn kết xây dựng đất nước...v.v...".......,sao hồi đó chúng nó không đoàn kết xây dựng dất nước với chính phủ miền Nam,mà lại gây căm thù,giết hại người miền Nam,rồi bây giờ láo lếu đạo đức giả? Cần phải cắt lưỡi hết bọn cộng sản mới mong người miền Nam quên hết bao tang thương mà chúng đã từng gây ra .