Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Chuyện của một người gác nghĩa trang

2012-09-18
Ông Đặng Văn Yến, người gác nghĩa trang thầm lặng với nhiều tâm sự trong lòng.
AFP photo
Một người chăm sóc những ngôi mộ trong một nghĩa trang ở Hà Nội.

Làm bạn với người chết