Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Đã đến lúc dân Nam chửi thẳng mặt đảng viên đảng cướp mang danh csVN .

VNCH có đất có nhà, chế độ CS cướp đất cướp nhà!


Đã đế lúc dân chửi thẳng mặt đảng viên đảng cướp mang danh csVN .
Vào phút 6 '45" nghe phê lắm đó hehehe

==> http://youtu.be/Xu8G_5Asdjs?t=6m45s