Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Đã đến lúc dân Nam chửi thẳng mặt đảng viên đảng cướp mang danh csVN .

VNCH có đất có nhà, chế độ CS cướp đất cướp nhà!


Đã đế lúc dân chửi thẳng mặt đảng viên đảng cướp mang danh csVN .
Vào phút 6 '45" nghe phê lắm đó hehehe

==> http://youtu.be/Xu8G_5Asdjs?t=6m45s

1 nhận xét:

  1. Ông trời có mắt, tôi đã đợi ba mươi chin năm nay - dù tuổi đời gần thất thập - xuyên qua tù đày trong trại "cải tạo". Nay lớp con cháu đã nhận ra "VNCH có đất, có nhà...". Thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm cải cách ruộng đất, dân nghèo có đất có ruộng. Ruộng đất của nhà giàu ông Diệm cũng mua lại đúng giá và chừa cho họ một trăm mẫu (100 mẫu). Ông Diệm không "cướp" của ai thước đất nào. Tội cho ông nằm trong cái mộ với chữ "HUYNH" em ông chữ ĐỆ! Hồn thiêng song núi hiển linh nhập vô lớp trẻ hiểu ra lý lẽ mà tìm đường đi cho dân tộc trước nạn xâm lăng, hán cọng.

    Trả lờiXóa

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm