Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

3dũng hết muốn 'xử' Dân Làm Báo

Nguyễn Tấn Dũng: Thư gửi các bác trong thôn Dân Làm Báo

Các bác thôn dân thân mến,

Mới dzìa tới dzinh là tui vào trang Chân cẵng của tui và Danlambao xem tình hình cho biết tình hình. Đọc bài "Thủ tướng hết muốn 'xử' Dân Làm Báo?" làm tui mắc cười quá! Nên khui một chai Dón nì oát cơ mới, ngồi đọc trả lời cho thằng đánh máy gửi các bác đây.

Các bác thân mến,

Tui mới có nói là "chúng ta không ngăn, không cấm được đâu các đồng chí." thì các bác ba chớp ba nháng quăng mẹ nó chữ "được" đi chỗ khác để suy diễn lung tung, rồi đặt dấu hỏi tui muốn "hết xử" Danlambao! Chừng nào còn tường, còn lửa, còn leo, còn trèo vào Danlambao thì ngày đó các bác biết tui vẫn còn xử đẹp các bác. 

Có bác nói rằng tui thiệt là... sáng, nhận thức được tình hình! Nghe khen cũng thích nhưng cũng phải thiệt tình là... sáng cái mẹ gì!!! Cái câu tui nói "hiện nay hơn 30 triệu người Việt đang sử dụng các mạng xã hội, đó là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm được" làm nhiều bác vỗ tay rầm rầm khen bóng khen gió tui là có chiều hướng tiến bộ. Mèn ơi, tui nói không thể ngăn cấm được chứ có... thằng nào nói không nên ngăn cấm, hay không được ngăn cấm đâu?