Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

China và hình ảnh Đệ nhị cường quốc kinh tế thế giới


REUTERS / David Gray / Stringer / China Newsphoto / Jianan Yu / China Daily / Carlos Barria / Aly Song

thousands of dead pigs dumped in Shanghai river

A boy swims in the algae-filled coastline of Qingdao, Shandong province

Two illegal chemical plants that were discharging their production waste water into the rain sewer pipes allegedly caused the Jianhe River in Luoyang, Henan province to turn red in December 2011