Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Tổng lú bí thư cs VN sợ ,ngán ,... không dám đến dự buổi PMQ (Prime Minister’s Question Time) của Anh Quốc ???

Ừ THÔI, CỤ TỔNG NGHỈ CHO KHỎE


Nguyễn Quang Lập


clip_image001[5]_thumb[1]Tin đâu như sét đánh ngang, cụ Tổng đang khỏe chuyển sang.. cáo ốm!
Ấy là tin BBC: “Cập nhật ngày 23/1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không đến dự buổi PMQ (Prime Minister’s Question Time) với lý do bị cảm. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đạisứ Việt Nam ở Anh Vũ Quang Minh cùng đoàn Việt Nam đã đến dự xem”.
PMQ là gì mà cụ Tổng nhà ta phải cáo ốm không đến dự?