12-10-2014Vừa qua, một nhóm được thành lập nhằm phá rối các cuộc xuống đường đòi dân chủ của người Việt Nam. Những thành viên này chính thức lên tiếng khiêu khích phong trào dân chủ trong nước, và nhấn mạnh rằng đây là hành động để bảo vệ "chính quyền của chúng tôi".


Ngày 10 tháng 10, được coi là ngày chính thức ra mắt các nhóm phản biểu tình cực đoan ở Hà Nội và Sài Gòn, với sự hậu thuẫn của chính quyền CSVN. Các nhóm này có đồng phục và tự xưng mình là thành phần "3 củ", tức nói tiếng lóng theo kiểu Hà Nội, là số tiền lương nhận mỗi tháng trong công việc chống phá và hành hung những người biểu tình ôn hoà.


Những người này còn được gọi là Dư Luận Viên, bởi họ hầu hết đều xuất thân từ các thành phần tuyên truyền viên trên internet. Tương tự như vậy, ở Trung cộng thì những người này có tên gọi là “nhóm 50 xu” (tức mỗi chữ tuyên truyền viết ra được trả 50 xu).