Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Chỉ 0,1% Việt Kiều Hồi Tịch? ...thiệt không?

Chỉ 0,1% Việt Kiều Hồi Tịch?
(10/28/2013)
Tác giả : Vi Anh
Chỉ có 0,1% “Việt Kiều” hồi tịch VNCS, thiệt không? Xin nói ngay là Không.
Bởi vì:

Một là thời sự, sự kiện, lời nói của cán bộ đảng viên, tổ chức ngoại vi của CS trong nước thường nặng tuyên truyền cho Đảng Nhà Nước, thường tốt khoe, xấu che. Con số 0,1% hay nói cách khác cho dễ hiểu là 1 phần ngàn, tức cứ 1000 người Việt Kiều thì có 1 người xin trở lại quốc tịch VNCS. Chữ Việt Kiều mà chữ CS dùng để chỉ những người Việt đi khỏi nước, định cư ở ngoại quốc, với tư cách là công dân vô quốc tịch nước định cư hay tối thiểu là thường trú nhân hợp pháp, chớ không tính những người Việt Nam đi du hoc, lao động xuất khẩu, du lịch, làm việc ở ngoại quốc.

Con số 0,1% nói trên là của Uỷ ban về Người Việt Nam ở Nước Ngoài, là một cơ quan của VNCS vì trong nước hoàn toàn không có hội của tư nhân. Chủ Tich Trung Ương của Uỷ Ban này là Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn thanh Sơn của VNCS, một người hoàn toàn là CS Việt Nam từ hình thức tới nội dung, chẳng có Việt Kiều việt kè gì cả. Chi nhánh của Uỷ Ban này ở Saigon nói ra con số này trong cuộc họp tổ chức sáng ngày 17 tháng 10 tại trụ sở ủy ban. Báo Tuổi Trẻ ở Saigon là tiếng nói của Thành Đoán Thanh Niên CS HCM loan tải đọc được trên online. Tức con số 0,1% Việt Kiều hồi tịch là con số của CS, vì CS, do CS đưa ra, chớ không phải con số của nguồn tin độc lập. Mà cái tật của CS là luôn luôn tuyên truyền có lợi cho Đảng Nhà Nước của họ.