Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Vụ "Treo đầu bò, bán thịt ngựa" ở Âu Châu


043_22503682(1)-305.jpg


Một nhân viên của Cơ quan Thanh tra và An toàn sản phẩm tiêu dùng Hà Lan với các mẫu thịt bò để xét nghiệm hôm 15 tháng 2 năm 2013.

AFP photo


Người tiêu dùng mất niềm tin...