Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Vụ "Treo đầu bò, bán thịt ngựa" ở Âu Châu


043_22503682(1)-305.jpg


Một nhân viên của Cơ quan Thanh tra và An toàn sản phẩm tiêu dùng Hà Lan với các mẫu thịt bò để xét nghiệm hôm 15 tháng 2 năm 2013.

AFP photo


Người tiêu dùng mất niềm tin...