Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Valentine là Va Lăn Thai = ... va chạm lăn lộn lòi ra cái thai đó nha ...Háháhá


Va Lăn Thai (Valentine) được ghép lại từ chữ :
Va : Tiếng Việt cổ xưa để chỉ sự Va Chạm , gặp gở hoặc tiếp xúc
Lăn : Diển tã sự gần gũi ,gắn bó hơn lên như Lăn Lộn lăn lóc ....
Thai : Đây là kết quả của tình yêu sau hai giai đoạn Va và Lăn .Đó là hình thành của Bào Thai ,tượng chưng cho sự sống tương lai 

_________________________
 Ngày Valentine ( http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Valentine )