Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Valentine là Va Lăn Thai = ... va chạm lăn lộn lòi ra cái thai đó nha ...Háháhá


Va Lăn Thai (Valentine) được ghép lại từ chữ :
Va : Tiếng Việt cổ xưa để chỉ sự Va Chạm , gặp gở hoặc tiếp xúc
Lăn : Diển tã sự gần gũi ,gắn bó hơn lên như Lăn Lộn lăn lóc ....
Thai : Đây là kết quả của tình yêu sau hai giai đoạn Va và Lăn .Đó là hình thành của Bào Thai ,tượng chưng cho sự sống tương lai 

_________________________
 Ngày Valentine ( http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Valentine )