Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

MÃ SỐ ĐIỆN THOẠI Ở VIỆT NAM THAY ĐỔI

http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/215412/bat-dau-thay-doi-ma-vung-co-dinh-cac-tinh-thanh-tu-1-3.html

MÃ SỐ ĐIỆN THOẠI Ở VIỆT NAM THAY ĐỔI
Bắt đầu từ tháng 3 năm 2015, các số điện thoại tại Việt Nam sẽ bị thay đổi, xáo trộn, chắn chắc ảnh hưởng khá lớn đến đời sống người dân.
Số mã vùng điện thoại của Sài Gòn sẽ đổi từ 8 thành 28. (Hình: Tuổi Trẻ)
Theo thông cáo báo chí của Bộ Thông Tin và Truyền Thông, “Việc quy hoạch lại độ dài quay số, bao gồm cả mã vùng hoặc mã mạng và số đầu quốc gia đối với mạng cố định, mạng di động là để đạt được sự thống nhất; bảo đảm công bằng cho doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.”
Theo đó, từ ngày 1 tháng 3 mã vùng điện thoại cố định của 59/63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam sẽ thay đổi.
Cụ thể, Hà Nội đổi từ 4 thành 24; Sài Gòn đổi từ 8 thành 28; Ðà Nẵng đổi từ 511 thành 236; Hải Phòng từ 31 thành 225; Quảng Ninh từ 33 thành 203; Thanh Hóa từ 37 thành 237; Nghệ An từ 38 thành 238; Thừa Thiên-Huế từ 54 thành 234; Cần Thơ từ 710 thành 292; Phú Yên từ 57 thành 257; Khánh Hòa từ 58 thành 258; Lâm Ðồng 63 thành 263; Cao Bằng 26 th ành 206; Cà Mau từ 780 thành 290; Lai Châu 231 thành 213...
Số mã vùng điện thoại của Sài Gòn sẽ đổi từ 8 thành 28. (Hình: Tuổi Trẻ)
Riêng 4 tỉnh, thành vẫn được giữ nguyên mã vùng gồm Phú Thọ (210), Vĩnh Phúc (211), Hòa Bình (218), Hà Giang (219).
Các số dịch vụ khẩn cấp vẫn như cũ: 112 gọi tìm kiếm, cứu nạn; 113 gọi công an; 114 Cứu hỏa; 115 là số dịch vụ gọi cấp cứu y tế; 119 là số dịch vụ báo hỏng số máy điện thoại cố định...