Biểu tình quốc doanh tại Saigon

8h15: Một blogger cho biết: “Lúc này, 8:14 phút Nhà Hát Lớn nơi biểu tình quốc doanh khá đông đảo, sặc màu đỏ. Nhà văn hóa Thanh Niên Phạm Ngọc Thạch khá vắng vẻ. Đang có tình trạng bắt nguội 1 số nhân vật được cho là ngòi nổ… 9 giờ Phạm Ngọc Thạch mới bắt đầu, xin hãy ém mình.

8h50: Cộng tác viên VRNs có mặt tại nhà hát lớn Sài Gòn cho biết: Lực lượng của chính quyền phá cuộc biểu tình bằng cách tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc cổ truyền ngay trước tiến sảnh nhà hát với âm thanh rất lớn.