Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Nạn "thái tử đảng"

Nạn "thái tử đảng"


Thái tử đỏ tràn ngập đất nước - phúc hay họa?
Khi các thái tử và công chúa, các cậu ấm cô chiêu vụt nổi lên “chói sáng” trên chính trường Việt Nam, đâu đó có thể có người mừng khấp khởi, nghĩ rằng các cô cậu ấy sẽ chính là “tầng lớp kỹ trị mà Việt Nam cần”, rằng các cô cậu trẻ, giỏi, có bằng cấp Tây học và sự văn minh hấp thụ từ Âu-Mỹ, các cô cậu sẽ giúp dân chủ hóa Việt Nam.

“Chiếc áo bà ba” của Trần Thiện Thanh “Thật và Giả”
Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ Thương lắm câu hò kêu gọi khách sang sông Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi Người thương ơi em vẫn đợi chờ.
Lớp lớp tàu tây muôn đời im tiếng thở Súng thép hàng hàng rữa mục đáy sông sâu Với chiếc thuyền con, gái cùng trai phá giặc Hậu Giang ơi chiến công còn tuyệt vời