Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Dũng Lò Voi tung tiền cho dân xuống đường chống csVN ?

- Quan chức nhỏ ăn kiểu nhỏ, lớn ăn kiểu lớn, đủ thứ các kiểu (FB Huỳnh Uy Dũng). “Cùng một dòng máu, cùng một dân tộc nhưng bọn họ bóc lột và tàn ác hơn cả đế quốc thực dân ngày xưa. Chúng ta chịu đựng cho đến bao giờ? hãy đứng lên bà con ơi! Dũng Lò Vôi sẽ tài trợ tài chính“. Không rõ có phải đây là những lời của của ông Huỳnh Uy Dũng nói ra, hay là FB của ông bị hack mất rồi? Bà con nào quen ông Dũng, làm ơn gọi cho ông ấy để xác minh các thông tin đăng trên FB.

Quan chức nhỏ ăn kiểu nhỏ, lớn ăn kiểu lớn, đủ thức các kiểu. Lương tháng vài triệu nhưng Họ công khai thu nhập hàng ngàn tỷ đồng mà không biết ngượng miệng! Họ thấy việc "hút máu dân" là chuyện đương nhiên, bình thường chỉ vì Họ đang cầm quyền trong tay. Họ bất chấp dân chúng nghèo nàn, đói khổ. Họ xem dân như những con chó ghẻ muốn bắt thì bắt, muốn giết thì giết. Họ bất chấp Doanh Nhân ngày đêm phải lao động cực nhọc và kết thúc là trở thành miếng mồi ngon cho Họ. Ai nói trái ý của Họ thì Họ chụp mũ được gọi cái tên là " phản động".