Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Biểu tình "Bạo Động Nhẹ " chống tàu+ tại Bình Dương .

Công nhân nô lệ cho tàu+ tại Bình Dương đã biểu tình "bạo động nhẹ " .
===>

https://www.facebook.com/photo.php?v=1435149876736016&set=vb.100007230521604&type=2&theater
Biểu tình chống bọn "Tàu Khựa" của anh-chị-em công nhân làm cho cty Trung Quốc ở khu công nhiệp Việt Nam-Singapo,Thuận An,Bình Dương
Biểu tình chống bọn "Tàu Khựa" của anh-chị-em công nhân làm cho cty Trung Quốc ở khu công nhiệp Việt Nam-Singapo,Thuận An,Bình Dương.

Chôm vài còm nói về tình cảnh của công nhân làm việc cho chủ tàu+ .