Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Biểu tình "Bạo Động Nhẹ " chống tàu+ tại Bình Dương .

Công nhân nô lệ cho tàu+ tại Bình Dương đã biểu tình "bạo động nhẹ " .
===>

https://www.facebook.com/photo.php?v=1435149876736016&set=vb.100007230521604&type=2&theater
Biểu tình chống bọn "Tàu Khựa" của anh-chị-em công nhân làm cho cty Trung Quốc ở khu công nhiệp Việt Nam-Singapo,Thuận An,Bình Dương
Biểu tình chống bọn "Tàu Khựa" của anh-chị-em công nhân làm cho cty Trung Quốc ở khu công nhiệp Việt Nam-Singapo,Thuận An,Bình Dương.

Chôm vài còm nói về tình cảnh của công nhân làm việc cho chủ tàu+ .