Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Thông tin về tàu thăm dò dầu khí Việt nam bị Tàu+ bắn chìm?

Thông tin về tàu thăm dò dầu khí Việt nam bị Trung quốc bắn chìm?
Nhà cầm quyền Hà nội đang bưng bít thông tin về tàu dầu khí bị Trung quốc bắn chìm ?

Trên mạng xã hội đang loan tin về vụ việc chấn động Thế giới : Trung quốc đăng báo về vụ bắn chìm tàu thăm dò dầu khí Việt nam. Nhiều ảnh được phát tán trên facebook một cách nhanh chóng và các bình luận gây cháy nghẽn mạng từ 8 giờ sáng nay.

   Những ảnh chụp liên tiếp được đăng trên báo Trung quốc được cộng đồng mạng lao vào chia xẻ và dịch từ tiếng Trung quốc để làm rõ :