Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

(Youtube clip) CLB Nhà Báo Tự Do ra đời như thế nào theo lời kể của anh Điếu Cày

CLB Nhà Báo Tự Do ra đời như thế nào theo lời kể của anh Điếu Cày

(Ròm trích ,cắt ra từ youtube clip "CLB Nhà Báo Tự Do (Điếu Cày) và SBTN - Hội Luận )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]