Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Tổng thống 3 Ếch

Tổng thống 3 Ếch

Nguyên Anh (Danlambao) - Tại một xứ nọ có lối cai trị độc tài toàn trị, tuy nhiên quyền hành không tập trung vào một ông vua như các quốc gia quân chủ lập hiến khác mà ngai vàng được chia đêu cho 14 ông hoàng con, được gọi là Bộ Chính Trị TW (không phải Taiwan), trên cao là ông Thái thượng hoàng đầu bạc.

Các ông hoàng bà chúa học cai trị theo kiểu luật vua phủ chúa, cho nên không cần theo luật lệ gì cả, thần dân trong nước loạn cào cào, mạnh ai nấy láo cho giống gương vua trên.

Nếu thời Trịnh Nguyễn phân tranh tạo nên loạn kiêu binh thì ở vương quốc đấy còn khủng khiếp hơn nhiều, vì ngày xưa chỉ có 2 phe còn bây giờ đến 14 nhóm, từ đó chúng sinh sôi nảy nở ra các ông thần con được gọi là nhóm lợi ích.

Trong lúc thiên hạ thái bình, mạnh ai nấy... ăn thì bỗng nhiên có hung tin từ biên giới cấp báo về giặc lạ đang lăm le xâm lấn bờ cõi. 14 ông hoàng teo buri, xanh mặt vì từ trước tới giờ chỉ quen bốc hốt chứ đánh đấm thì sợ vãi cả... luyện.

72 vị cựu thần lập quốc bèn dâng sớ như Chu Văn An năm xưa, hầu trông mong vào sự sáng suốt của Thái thượng hoàng hòng có giải pháp rèn binh luyện tướng nhưng sau khi nghe cận thần cấp báo ngài điềm nhiên rung đùi truyền chỉ:

"Nước ta với nước bạn cùng chung biên giới, môi hở răng lạnh, đừng có nghe bọn thế lực thù địch mà hỏng việc, ai muốn dân chủ, đa đảng đều là bọn phản động, bắt hết cho ta"

Nói rồi ngài vào ngự yến đàn ca hát xướng nhã nhạc cung đình.

Về phần bọn giặc rợ phương Bắc, sau khi nghe bọn tình báo về bẩm báo thì khoái chí cười thầm, điểm binh 3 vạn tràn xuống vùng vùng biển Đông, lớp đánh bắt thủy sản của nước láng giềng, lớp bắt đòi tiền chuộc, lớp bắn cháy cabin ngư dân.

Tin dữ bay về triều đình nhưng Thái thượng hoàng thì ngáy pho pho cùng mấy em cung tần mỹ nữ, còn 14 ông hoàng thì gạt đi vì còn mải thu tô của các ông trời con bên dưới.

Tình hình nguy cấp như vậy chợt có một người nhảy ra làm anh hùng cứu chúa

Thần dân trong nước nhìn lại thì thấy đó là quan Thừa tướng tên chữ là Ếch, nick name là Bạo 

Ngài truyền cho đám sai nha mở kho bạc tuyển bọn vẹt con tung trên mạng internet viết vài bài lobby tuyên truyền chỉ có chàng mới là minh quân kíu chúa.

3 Ếch sẽ bỏ điều 4 hiến pháp, tiến hành đa đảng và đảo chánh Thái thượng hoàng leo lên ngôi Tổng Thống.

Thần dân ai nấy mừng rỡ hura từ nay nước mình có minh chủ rồi !

Nhưng mấy ông già thủ thỉ thù thì tại lữ quán ven đường:

- Bà mẹ nó, thằng 3 Ếch mà làm tổng thống con khỉ gì, vụ Vinashin bốc hốt cho cố lỗ 4,5 tỷ usd bắt toàn dân gánh chịu kìa.

Một ông khác tằng hắng:

- Ai chứ tui không tin thừa tướng 3 Ếch đâu, ngoài độc tài tham quyền cố vị, chỉ nội việc con gái hắn lợi dụng quyền lực cha mình nắm quỹ đầu tư quốc tế và chủ ngân hàng Bản Việt cũng đủ hiểu rồi, sau đó hắn đem thằng con tên Nghị gì đấy du học bên Mỹ về lên ngồi cái ghế thứ trưởng bộ Xây dựng bộ qua niên hạn và luật lệ, còn thằng út cho dạy đám thanh niên thì hắn làm gì có tư cách chứ!

Ông đầu bạc nãy giờ im lặng lên tiếng:

- Nhưng trong bối cảnh này chỉ có 3 Ếch mới có thể thành Góc-ba Chép của nước mình, phải chấp nhận thôi !

Hai ông kia cùng la lên một lượt:

- Ai làm thì tui tin, chứ hắn thì không xong đâu, chỉ nội trang mạng Dân Làm Báo mà hắn còn đòi bắt bỏ tù thì hắn đâu có tư cách làm Tông Thống!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm