Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

PC Khánh Hòa góp tiền xây dựng huyện đảo Phú Lâm cho Tàu+

Bố Susu ==> Khiếp, đây là đảo Phú Lâm mà bọn trung Quốc đang chiếm của Việt Nam mình mà dám nói là Đảo Trường Sa. Pótay với mấy bác nhà mình luôn

PC Khánh Hòa đóng góp 100 triệu đồng xây dựng huyện đảo Trường Sa
www.cpc.vn
TONG CONG TY DIEN LUC MIEN TRUNG
http://www.cpc.vn/cpc/home/Ttuc_Detail.aspx?pm=ttuc&sj=HD&id=7731#.UYDAstiD5T_

Đây là đảo Phú Lâm mà bọn trung Quốc đang chiếm của Việt Nam với cái tên Woody Island mà Ròm chụp lại nè 
Còn đây là hình quản cáo của bọn tàu+ 

http://data.sinhvienit.net/imgs8/SinhVienIT.Net---1733.gif
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm