Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

CỤC LÁI

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN - TỔNG CỤC KHÔNG QUÂN - CỤC LÁI
Đất nước ta vừa đẹp vừa giầu, nhân dân ta vừa giỏi vừa khôn, bộ đội ta nón cối dép râu nhưng lại anh hùng và chiến sĩ không quân ta lái đẹp, lái giỏi, lái như điên. Trên cơ sở vững chắc này, nhân dân ta không thèm làm nô lệ chữ Hán (không có "g"), nên tổng cục không quân quân đội ta khẩn trương gởi đến toàn thể các chiến sĩ văn thư sau đây quyết tâm và nhất trí thi hành tốt các qui định mới toàn bộ về danh xưng trong ngành phòng không và không quân như sau:
Phi công phe ta gọi là: NGƯỜI LÁI


Phi công các phe thù nghịch gọi là: GIẶC LÁI
Bộ đội phòng không gọi là: LÍNH NGÓ TRỜI
Phòng không và không quân gọi là: VỪA NGÓ TRỜI VỪA LÁI
Phi cơ trực thăng gọi là: MÁY BAY LÊN THẲNG
Phi cơ phản lực gọi là: MÁY BAY ĐỊT HƠI
Phi cơ cánh quạt gọi là: MÁY BAY CHONG CHÓNG
Phi công CS lái phi cơ địch gọi là: NGƯỜI LÁI...GIẶC (tuyệt đối không được nói lái)
(điển hình như trường hợp đồng chí Nguyễn Thành Trung năm 1975)
Chiến sĩ gái lái máy bay gọi là: LÁI... NGỒI
(quyết tâm đạt chỉ tiêu huấn luyện các chiến sĩ gái lái máy bay vào năm 3000)
Chiến sĩ đực lái máy bay gọi là: LÁI...ĐỨNG
Con cái các chiến sĩ lái máy bay là: LÁI...XÓN
Các thầy, cha tuyên úy trong đơn vị Không Quân được gọi chung là: LÁI...QUỲ
(Quyết tâm đạt chỉ tiêu cho năm 4000, bắt chước cách tổ chức của các phe thù nghịch)
Thí sinh nộp đơn xin gia nhập ngành Không Quân gọi là: XIN LÁI
Đơn được chấp thuận là: CHO LÁI
Đơn không được chấp thuận là: CẤM LÁI
Vượt quá tiêu chuẩn tuổi tác để nộp đơn gọi là: KHÔNG KỊP LÁI
Trong lúc chờ đợi để tiếp thu huấn luyện gọi là: NÍN LÁI
Học bay dưới đất trong các phòng trang bị dụng cụ gọi là: LÁI TRONG MÙNG
Học bay nhưng thi rớt gọi là: TÉ LÁI
Thi rớt nhiều lần bị đuổi gọi là: BÍ LÁI

Người lái mới ít giờ bay gọi là: LÁI NHỈ NHỈ
Người lái nhiều giờ bay gọi là: LÁI TỒ TỒ
Người lái lâu năm trong nghề gọi là: LÁI CÓ SẠN
Người lái máy bay cánh quạt gọi là: LÁI SÈ SÈ
Người lái máy bay quan sát gọi là: VỪA LÁI VỪA DÒM
Người lái máy bay thả bom gọi là: LÁI TỪNG VŨNG
Người không lái máy bay thả bom gọi là: LÁI KHÔNG DỘI
Người lái máy bay chữa cháy gọi là: LÁI RA NƯỚC
Người lái phụ gọi là: LÁI KÉ
Người lái trên hàng không mẫu hạm gọi là: LÁI ƯỚT
Người lái máy bay thả chất khai quang gọi là: LÁI CÓ BỌT

Bay cao tránh đạn phòng không gọi là: LÁI DỎNG
Bay thấp tránh Radar gọi là: LÁI SÀ
Bay quẹo gắt tránh hỏa tiễn gọi là: LÁI RÁT
Bay trong thời tiết xấu, mưa bão gọi là: LÁI DẦM
Bay trong vùng không khí loãng gọi là: LÁI RÙNG MÌNH
Bay ban đêm gọi là: LÁI ĐÊM
Bay bắn đại liên gọi là: LÁI RIA
Bị trúng thuơng khi đang bay gọi là: LÁI RA MÁU
Nhẩy dù khẩn cấp gọi là: LÁI VĂNG RA NGOÀI
Máy bay bị bắn thủng bình xăng gọi là: LÁI NHIỄU

Đang lái bị bắn về chầu bác gọi là: LÁI RỚT
Đang taxi trên phi đạo chờ lệnh cất cánh gọi là: LÁI ĐƯỜNG
Người lái đang còn phục vụ trong đơn vị là: MẮC LÁI
Người lái được giải ngũ gọi là: LÁI XONG
Người đến tuổi giải ngũ nhưng tình nguyện ở lại phục vụ gọi là: LÁI KHÔNG RA
Giải ngũ nhưng bị gọi tái ngũ gọi là: MẮC LÁI NỮA
Người lái về hưu gọi là: THÔI LÁI
Kể từ ngày ban hành lệnh này, đồng chí nào vi phạm, gọi sai trái các danh xưng đã qui định như trên sẽ bị... LÁI TRONG TRẠI CẢI TẠO.

Thượng tá MA GÀ - TRẦN LÁI BẬY
Cục phó cục lái
(ký thay thiếu tướng Cục trưởng Cục lái TƯ MÓM - ĐẶNG LÁI ẨU, đang bận phải ĐI...LÁI)

Phi Đoàn 231 Lôi Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm