Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Điếu Cày đã lên tiếng về chuyện lá cờ ....

Điếu Cày đã lên tiếng về chuyện lá cờ ....
________________________
Trong một câu hỏi về những tin đồn xung quanh chuyện blogger Điếu Cày và lá cờ vàng, ông đã trả lời như sau:
Lá cờ nó là một biểu tượng, biểu tượng có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi. Lá cờ vàng, theo tôi biết, nó có từ thời nhà Nguyễn, đó là lá cờ của tổ quốc. Nó đại diện cho quyền tự do, quyền dân chủ, mà đồng bào ở khắp nơi đang đấu tranh cho. Còn lá cờ đỏ sao vàng là đại diện của một chế độ độc tài. Nếu có lá cờ nào mà đại diện cho quyền TỰ DO, DÂN CHỦ, QUYỀN LỢI của dân tộc, của tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó.
http://youtu.be/hVhk9F3zfKw

Mời xem lại ...chuyện gì đã xảy ra giửa anh Điếu Cày và Lá Cờ Vàng
http://namrom64a.blogspot.de/.../ieu-cay-co-gat-bo-co...


namrom64a.blogspot.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm