Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Video cận cảnh Diều máu sao vàng giết trẻ con

Video Diều máu sao vàng giết trẻ con . Yếu tim đừng bấm xem ,thấy đau xót cho em bé lắm đó . https://youtu.be/6xhk-WeFZT0


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]