Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Một vài suy nghĩ về Xã Hội Đen và Cộng Sản

Một vài suy nghĩ về Xã Hội Đen và Cộng Sản

Người Quan Sát (Danlambao) - Cái khác nhau duy nhất là bộ mặt của xã hội đen là bậm trợn, trong khi bộ mặt của cộng sản thì có vẻ tươm tất hơn nhưng rất láu cá và hèn...

*

Khi nói đến xã hội đen làm người ta nghĩ ngay đến một thế lực ngầm chi phối xã hội bằng những biện pháp vũ lực bất chấp luật pháp nhằm một đích duy nhất là trục lợi cho bản thân, cho băng nhóm của mình. Điều này không một chính quyền, một nhà nước, một xã hội nào chấp nhận. Nhưng nó vẫn cứ tồn tại và phát triển. 

Trong một thời gian dài, người ta cứ lầm tưởng là cái thế lực đen này không thể nào tồn tại được dưới chế độ Cộng Sản, vì người ta nghĩ rằng với một tổ chức chặt chẽ, một quan điểm “chuyên chính vô sản” và “bạo lực cách mạng” thì những cái nhóm tép riu kia khó lòng mà ngóc đầu lên. Nhưng tất cả đều lầm, khi nhận ra là cái gọi là xã hội đen cũng có một tổ chức chặt chẽ, cũng chuyên chính và bạo lực không kém gì chế độ cộng sản. Cả hai chưa hề là đối lập nhau mà trái ngược lại cùng song song tồn tại. Cái kiểu cách thanh trừng nội bộ của cộng sản không khác với xã hội đen. Cách tiêu diệt băng nhóm đối nghịch không khác gì các cuộc trấn áp biểu tình, hoặc các phe nhóm của cộng sản và cả hai cũng tàn bạo không kém gì nhau và đều được bung bít một cách tinh xảo. Những hình thức trấn lột, cướp bóc đều có chung một cái võ bọc luật pháp và biểu hiện sức mạnh vũ trang.

Tiếng nói chân chính của xã hội hoàn toàn biến mất trong thế giới cộng sản và xã hội đen. Cả hai đều có luật pháp và một cách sử dụng luật pháp cũng không khác nhau với một mục đích duy nhất là trấn áp những người cần trấn áp. Nếu như cộng sản tạo ra một bản án bằng một ông “chánh án làm theo chỉ thị” thì bọn xã hội đen tạo ra bản án bằng “tiền” nhưng khoảng cách giữ hai điều này không xa nhau lắm và lắm khi bằng súng, bằng dao, bằng thuốc độc...

Trong những ngày gần đây, qua nhiều biến động về chính trị, xã hội ở Việt Nam làm cho người ta nhận điều này một cách rõ nét.

Những nhận định trên không nằm trong suy nghĩ đồng hóa cộng sản và xã hội đen mà nhằm khẳng định bản chất của cộng sản và xã hội đen là một.

Cái khác nhau duy nhất là bộ mặt của xã hội đen là bậm trợn, trong khi bộ mặt của cộng sản thì có vẻ tươm tất hơn nhưng rất láu cá và hèn.


1 nhận xét:

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm