Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

FB WARNING! VIRUS ĐANG RÌNH BẠN NƠI CỬA.WARNING! STOP! WARNING! VIRUS ĐANG RÌNH BẠN NƠI CỬA.
(cần xem kỹ để khỏi hối hận và share ra cho các bạn mình biết để khỏi trở thành nạn nhân của Hacker trên FB). Chúc các bạn thành công. MS.

Gần đây thật quá nhiều tin nhắn do hacker đã vào được các account (tài khoản) của bạn bè chúng ta, và gởi ra các link có virus. Đừng bao giờ nhấn, bấm hay click vào. Một khi các bạn bị cám dỗ click vào thì giống như mắc phải dịch truyền nhiễm.

Các link có virus nếu để ý kỹ thì sẽ giống như sau:1) là không có một lời giới thiệu nào mời hay bảo chúng ta click vào mà bắt đầu ngay như: http://........... Đừng bao giờ click vào.

2) Xem kỹ các link nếu có tên của các quốc gia bất kỳ nằm bên trong link như: ecuador / Austria / Hellas / Fr (France)........ Tránh xa, đừng bấm vào.

3) Các link có các từ ngữ nghe thật kêu như: Dynamique / Festival / Loveyoubaby.......... Virus cả nùi. Đừng click vào.

4) Những link khiến bạn tò mò như: Ai đang vào xem trang FB của bạn? / Clip nóng, Thái Hằng để lộ hàng............Stop! . Xem một lần hối hận suốt đời.

Đừng cho rằng các liên kết và tin nhắn từ bạn bè luôn luôn là an toàn: Phần mềm xấu (Malware) thường lợi dụng sự kiện là bạn tin tưởng bạn bè của bạn. Coi chừng trên các liên kết và tin nhắn từ bạn bè, và nếu nghi ngờ, hỏi họ nếu họ thực sự đã gửi cho bạn một cái gì đó. Phần đông họ sẽ không biết tài khoản của họ đã được gửi thư rác ra cho bạn bè của họ.

1) Coi chừng các liên kết bạn click: Nếu bạn nghi ngờ về một liên kết, giữ chuột qua nó và nhìn vào URL trong thanh trạng thái của trình duyệt. Nếu URL có vẻ kỳ lạ (tức là chuỗi dài các ký tự ngẫu nhiên hoặc đến một trang web bên ngoài của Facebook), suy nghĩ hai lần trước khi nhấn vào nó.

2) Mở rộng liên kết rút ngắn: liên kết ngắn rất phổ biến trên các mạng xã hội, làm cho nó dễ dàng hơn để chia sẻ URL. Nhược điểm là bạn không biết liên kết đó sẽ đưa bạn đến đâu, nên xem xét trước các URL ngắn của bạn trước khi bấm.

3) Bạn muốn biết ai xem trang của bạn: Nếu thấy một liên kết hoặc tin nhắn trên Facebook tuyên bố rằng bạn có thể theo dõi người xem hồ sơ của bạn hoặc cung cấp thông tin hấp dẫn khác, có một cơ hội tốt cho đó là một cái bẫy cố gắng để thu hút bạn nhập vào.

(Don’t assume links and messages from friends are always safe: Malware often takes advantage of the fact that you trust your friends. Keep an eye on links and messages from friends, and if in doubt, ask them if they actually sent you something. Most of the time they will have no idea their account has been spamming their friends.

1) Watch the links you click: If you’re suspicious of a link, hold your mouse over it and look at the URL in your browser’s status bar. If the URL looks strange (i.e. long strings of random characters or pointing to a site outside of Facebook), think twice before clicking it.

2) Expand shortened links: Short links are very popular on social networks, making it easier to share URLs. The downside is that you don’t necessarily know where the link will take you, so consider previewing your short URLs before clicking.

3) you can monitor who views your profile: If see a link or message on Facebook that claims you can monitor who views your profile or provide other enticing information, there’s a good chance it’s a trap trying to lure you in.)

1 nhận xét:

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm