Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Phan Thanh Hải ,Blogger anhbaSG đã thoát ra được khỏi tù nhỏ