Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Một Hòn ... hai cảnh ... " Tù Tội" và "Tự Do"

Tù Tội

Tự Do

Nguồn gốc như thế nào xem thêm ở đây nè hehehe
http://paltalklambao.blogspot.de/2013/12/vu-hon-bi-bat-giam-ai-dien-vien-ksnd.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]