Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Một Hòn ... hai cảnh ... " Tù Tội" và "Tự Do"

Tù Tội

Tự Do

Nguồn gốc như thế nào xem thêm ở đây nè hehehe
http://paltalklambao.blogspot.de/2013/12/vu-hon-bi-bat-giam-ai-dien-vien-ksnd.html