Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Hình độc : Hồ Chí Minh và Nude ....( Histoire enfance )Hình ảnh thấy được từ đây :
http://www.pascalconvert.fr/.../histoire.../exposition.html

Pascal Convert, Exposition Histoire Enfance, Galerie...
pascalconvert.fr

*********************

và từ bên trang của Dân Làm Báo :

Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 (Kỳ 10)
......

Làm người Việt không hổ thẹn với lương tâm và dân tộc mình, từ chối những ràng buộc phi lý "16 kim tự" ngục tù của Trung Cộng. Dân tộc Việt Nam có tình cảm riêng, văn hóa riêng và chủ quyền riêng, chứ không phải thứ dân lưu khấu đến đường cùng chấp nhận "16 kim tự" không tưởng ôm vào đời sống. Đối với dân tộc Việt Nam, không thể nào chấp nhận làm kiếp nô lệ "16 kim tự" do Trung Cộng ban bố.

Trích đoạn bức ảnh từ cuốn sách Raymond Aubrac của tác giả Pascal Convert. NXB Seuil, phát hành tháng 5 năm 2011 Paris. Những tiết lộ mới về "Bác Hồ", hy vọng đảng ta học tập theo gương cách mạng ôm người. Sau một cơn giận dữ của bão tố, "Bác" cháu nằm bài xái một gốc đời thực. Photo này xin tặng toàn đảng Cộng sản, xem qua cho biết "Bác" và chúng cháu hành quân đêm lẫn ngày. Chúng tôi tặng trước công luận và sẽ viết trong loạt bài "Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo". Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.

http://danlambaovn.blogspot.de/2014/12/tien-trinh-am-phan-bi-mat-thanh-o-1990_12.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm