Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Nghĩa trang quân đội VNCH hồi sinh theo cách của Việt cộng .

Nghĩa trang quân đội VNCH hồi sinh theo cách của Việt cộng .

Đó là cách hòa giải của thằng 3dũng Cà Mau ,bọn bắc cộng cũng như tụi Việt cộng hiện nay đối với những gì còn tồn tại của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa từ sau 75 ...giết dần giết mòn ,hủy phá hết những gì của Việt Nam Cộng Hòa tạo ra hoặc có dính dáng với Việt Nam Cộng Hòa . Nghe câu hoà hợp ,hòa giải của bọn Việt công hay nghe câu Đừng Nghe mà Nhìn Kỷ của cố Tổng Thống VNCH ....tùy mọi người dân miền Nam và những thế hệ sau của VNCH cứ tự chọn lấy . 
 
Cổng Tam Quan Đền Tử Sĩ Nghĩa trang quân đội VNCH 
 

 
Xem thêm những hình ảnh Nghĩa Trang Quân Đội Biện Hòa vào một thời trước 75 để có thể thấy rỏ được bọn bắc cộng ,việt cộng sau 75 theo lệnh của thằng 3dũng đối xử với VNCH như thế nào .