Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Lấy lại Quyền Công Dân để mà “Xử Dụng” .

Trước năm 1975 thì Sài Gòn hay dùng từ "Xử Dụng"
 

Bạn có biết.
Trước năm 1975 thì Sài Gòn hay dùng từ "Xử Dụng" theo lý giải một số người thì: - "Xử" thuộc về động từ hành động như: Xử án, xử trảm, xử tử, xử sự, xử tệ, xử hẹp, xử phạt, xử lý, xử thế,...nên dùng "xử dụng" - "Sử" thuộc về danh từ như: Ngự sử (một chức quan), sử quan (quan chép sử), sử ký, sử thi, sử ca, biên niên sử, lịch sử,... nên không dùng "sử dụng".
Còn Miền Bắc thời bấy giờ thì dùng từ "Sử Dụng" là dịch nguyên văn một chữ tiếng Hán sang âm tiếng Việt mà xài. Tuy nhiên, sau năm 1975 thì Nam, Bắc đều dùng "sử dụng" hết, đó là cải cách văn hóa XHCN (có thể đây là vấn đề liên quan tới lãnh vực chính trị, bất chấp văn hóa,truyền thống cổ truyền dân tộc!)
Bởi vậy cho nên từ bây giờ mình sẽ xài chữ Xử Dụng, vì nó mang đầy đủ yếu tố ngôn ngữ Việt Nam, một cách chính danh và sáng suốt!!! Không phải là viết sai chính tả đâu đấy,sợ bọn cộng con nhảy vào..... Trên một fb mình quên mất tên rồi Nhưng mà bạn có biết, SG trước năm 1975 đã có bầu cử Tổng Thống công khai như thế này không?
 
 Chữ xưa của một thời

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm