Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

CS Việt Nam bênh vực nghị định mới về internet

Chính phủ Việt Nam bênh vực nghị định mới về internet

Nghị định 72 đòi hỏi các trang blog và các trang mạng xã hội khác chỉ được đăng tải thông tin cá nhân.
Nghị định 72 đòi hỏi các trang blog và các trang mạng xã hội khác chỉ được đăng tải thông tin cá nhân.

http://www.voatiengviet.com/content/chinh-phu-vietnam-benh-vuc-nghi-dinh-moi-ve-internet/1739409.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm