Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Phim tài liệu của Đức về trận chiến biên giới giửa Việt+ và tàu+ năm 1979

Phim tài liệu của Đức về trận chiến biên giới giửa Việt+ và tàu+ năm 1979 ,do đài TV Phoenix với Peter Scholl-Latour thực hiện .
Clip này đã được phiên âm tiếng Việt và Ròm cũng tìm thấy được nguồn chính bằng tiếng Đức từ Youtube của Peter Scholl-Latour
http://www.youtube.com/watch?v=Wygoh5xeknk#t=24

Từ  nguồn của ông Peter
http://www.youtube.com/watch?v=Fd7KgYef-vQ


Phóng viên Peter Scholl-Latour và nhóm của ông ta đã từng bị việt+ bắt vào năm 1973 và phóng thích sau 1 tuần . http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Scholl-Latour
Phim tài liệu chiến tranh VN của ông này có rất nhiều thiếu sót ,hoặc có thể cố ý lướt qua những phần quan trọng trong cuộc chiến khi bắc+ tàn sát dân Nam VNCH như tết Mậu Thân 68 .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]